Λοιπές υπηρεσίες

 • Προγράμματα επιδότησης ΟΑΕΔ
 • Προγράμματα ΕΣΠΑ
 • Διεκπεραίωση συναλλαγών σε ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΕΦΚΑ, ΚΕΑΟ, ΟΑΕΔ, Επιμελητήρια, Ασφαλιστικούς Φορείς
 • Απογραφή – έναρξη εργασιών σε ασφαλιστικά ταμεία

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ:

 • Ηλεκτρονική σύνταξη και υποβολή των δηλώσεών σας Ε1, Ε2 και Ε9 στο σύστημα TAXIS
 • Τροποποιητικές δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε9
 • έκδοση ΑΦΜ – κλειδάριθμου
 • Μισθωτήρια Ακινήτων
 • Ρυθμίσεις Βεβαιωμένων Οφειλών σε ΔΟΥ / ΕΦΚΑ / ΚΕΑΟ
 • Ε9 / Περιουσιολόγιο
 • Δηλώσεις Κτηματολογίου
 • σύνταξη και υποβολή αιτήσεων χορήγησης επιδομάτων (Α21, επίδομα θέρμανσης, ΚΕΑ, Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, επίδομα ενοικίου, ανεργίας κλπ)
 • έκδοση φορολογικής ενημερότητας
 • αιτήσεις μεταβολών στοιχείων Μητρώου
 • έκδοση ταυτοτήτων πληρωμής οφειλών, τελών
 • παράβολα

Privacy Policy | © Copyright - Georgakopoulou Stella accounting services