Λογιστικά

Αναλαμβάνουμε την πλήρη λογιστική παρακολούθηση επιχειρήσεων όλων των κλάδων της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών καλύπτοντας ολόκληρο το φάσμα των αναγκών.

  • Μηχανογραφική τήρηση και ενημέρωση βιβλίων όλων των κατηγοριών επιχειρήσεων (Ατομικές , Εμπορικές, Υπηεσιών, Ελ. Επαγγελματίες , Προσωπικές Εταιρείες ΟΕ, ΕΕ , ΕΠΕ, ΙΚΕ)
  • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων και επαγγελματιών σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις
  • Έναρξη Διακοπή Επιχειρήσεων
  • Έλεγχο και συμφωνία εμπορικής διαχείρισης – βιβλίων (αγορές, πωλήσεις)
  • Μηνιαίο προϋπολογισμό – προσδιορισμό φορολογητέου εισοδήματος, καθοδήγηση και διαρκή ενημέρωση για την τρέχουσα καθαρή θέση της επιχείρησής σας
  • Σύνταξη υπογραφή και ηλεκτρονική υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων
  • Ηλεκτρονική και φυσική αρχειοθέτηση όλων των δηλώσεων και εγγράφων
  • Μηνιαία τουλάχιστον παρουσία στην επιχείρησή για έλεγχο τρεχόντων θεμάτων, παραλαβή τιμολογίων και επιστροφή τους προς αρχειοθέτηση.
  • Αποτελεσματική αντιμετώπιση διενέργειας ελέγχων

Privacy Policy | © Copyright - Georgakopoulou Stella accounting services